Program studiów

PLANY STUDIÓW

Plany studiów - Inżynieria Środowiska

SYLABUSY

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Efekty uczenia się obowiązujące od cyklu kształcenia 2019/2020 dostępne są na stronie:  https://bip.pbs.edu.pl