Katedra Konstrukcji Budowlanych

SKŁAD KATEDRY

DZIAŁALNOŚĆ

Katedra Konstrukcji Budowlanych od wielu lat kształci studentów z zakresu projektowania konstrukcji budowlanych  elementów z różnych materiałów i obiektów o różnych funkcjach.

Kadra naukowo-dydaktyczna rozwija się podążając za aktualnymi trendami i innowacjami w budownictwie. 

Główne kierunki działalności naukowo – badawczej:

 • trwałość konstrukcji budowlanych 
 • stosowanie zewnętrznych elementów stalowych do wzmacniania i naprawy istniejących belek i płyt żelbetowych szczególnie w mostach i konstrukcjach budowlanych
 • trwałość materiałów budowlanych, szczególnie betonów poddanych korozji chemicznej i atmosferycznej 
 • badanie elementów betonowych poddanych korozji oraz ochrona betonu przed korozją chemiczną i atmosferyczną przez stosowanie betonów szczelnych lub powłok powierzchniowych
 • obniżanie poziomu drgań konstrukcji 
 • dynamiczne problemy kontaktowe 
 • propagacja fal w ośrodkach z warstwą tłumiącą

OFERTA USŁUGOWA

Katedra wyspecjalizowała się w:

 • ocenie stanu technicznego konstrukcji: stalowych, betonowych, żelbetowych, drewnianych i murowych
 • projektowaniu, renowacji i wzmocnień konstrukcji stalowych, betonowych, żelbetowych, drewnianych i murowych
 • ocenie szkodliwego wpływu drgań na konstrukcje oraz projektowaniu środków ochrony przed drganiami
 • projektowaniu betonów, ochronie powierzchniowej betonów przed agresją fizykochemiczną, badaniu powłok powierzchniowych
 • prognozowaniu mrozoodporności i trwałości betonu

Katedra posiada możliwości wykonania prac w zakresie:

 • analizy wytrzymałości materiałów i kształtowania konstrukcji inżynierskich (optymalne kształtowanie konstrukcji, ekspertyzy: dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, związane z dopuszczalnymi obciążeniami obiektów budowlanych i inżynierskich, konstrukcji wsporczych pod maszyny, obiektów inżynierskich ochrony środowiska, w zakresie ochrony budynków i ludzi przed drganiami mechanicznymi)
 • projektowania obiektów budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego i komunalnego
 • badań i oceny stanu technicznego wszelkiego rodzaju konstrukcji
 • badań niszczących i nieniszczących konstrukcji i materiałów budowlanych w zakresie statycznym i dynamicznym oraz właściwości fizykomechanicznych stali, żelbetu i betonu, drewna, materiałów ceramicznych, tworzyw sztucznych
 • oceny szkodliwości drgań mechanicznych w zakresie obliczeń budowli na wpływy parasejsmiczne, projektowania środków ochrony przed drganiami, obliczeń dynamicznych fundamentów pod maszyny, konstrukcji wsporczych, kominów przemysłowych
 • doradztwa technicznego w zakresie konstrukcji budowlanych na etapie projektowania, realizacji oraz użytkowania.

OPRACOWANIA KATEDRY

Przedstawiamy Państwu Raport pt.: „Analiza przygotowania studentów i absolwentów kierunku budownictwo do pracy zawodowej skoordynowanej z BIM”.

Został on przygotowany w Katedrze Konstrukcji Budowlanych przez mgr inż. Darię Jasińską w ramach pracy dyplomowej, pod merytoryczną opieką dr inż. Jarosława Gajewskiego.

Raport ten związany z nieustannie rozwijającym się i szeroko pojętym zagadnieniem BIM. Przedstawia analizę  świadomości, przygotowania do pracy zawodowej respondentów oraz branży budowlanej, ich nastawienie do zmian z tym związanych. Znajdziemy również w nim opis korzyści oraz ograniczeń związanych z wdrożeniem BIM oraz propozycje ich rozwiązań.

Zachęcamy do lektury!