user img
dr inż. Adam Grabowski
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Budowlanych
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
F
Pokój
F 202 / II PIĘTRO
Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport