user img
mgr Magdalena Szczupakowska
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Budowlanych
Stanowisko
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Budynek
C
Pokój
C 105 / 1 PIĘTRO