user img
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Konstrukcji Budowlanych
Stanowsko
Profesor