user img
dr inż. Olcha Chepil
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Konstrukcji Budowlanych
Stanowsko
Adiunkt
Pokój
F 204 / II PIĘTRO