user img
dr inż. Łukasz Mrozik
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Konstrukcji Budowlanych
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
E
Pokój
E 302 / 3 PIĘTRO
Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport