user img
dr inż. Maria Olejniczak
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Budowlanych
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
E
Pokój
E 320 / 3 PIĘTRO
Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport