user img
dr hab. Olesia Maksymovych
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Budownictwa Zrównoważonego
Stanowsko
Profesor uczelni