Konkurs studencki „Kampus”
20 lipca 2023

Konkurs studencki „Kampus”

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w obrębie kampusu Politechniki Bydgoskiej przy Al. Profesora Sylwestra Kaliskiego 7.

 

Obszar opracowania konkursowego znajduje się w bydgoskiej dzielnicy Fordon - ta lokalizacja może stanowić element inspiracji projektowej.

 

Ideą konkursu jest ukształtowanie nowoczesnego, funkcjonalnego wizerunku rozbudowującego się kampusu uczelni oraz stworzenie nowej jakości akademickiej przestrzeni publicznej, która może stać się lokalnym centrum w fordońskiej dzielnicy - dzielnicy o proweniencji historycznej (lokacja miejska na prawie chełmińskim w 1382 roku, ponowiona w 1424 roku na prawie magdeburskim).

 

Podstawowym celem konkursu jest określenie programu przestrzennego, założenie charakteru poszczególnych aranżowanych przestrzeni w strefie kampusu, poszerzenie sposobu ich funkcjonowania, wytworzenie synergicznej wartości projektowej, która stanowić może element wyróżniający uczelnię na tle innych obiektów użyteczności publicznej w mieście.

 

Zadanie projektowe obejmuje również projekt koncepcyjny małej architektury - w zakres rozważanych możliwych elementów wchodzić mogą m. in. stojaki rowerowe, ławki, pergole, podesty, kwietniki, kosze na śmieci, szachy przestrzenne, rzeźby, instalacje, przestrzenie o przewidzianej funkcji ekspozycyjnej etc., jak również projekt nasadzeń.

 

Termin nadsyłania  prac upływa 15. 10. 2023 r.

 

Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

 

I m-ce – nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł netto

II m-ce – nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł netto

III m-ce – nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł netto

Dodatkowo Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień.

 

Szczegółowe zasady konkursu oraz warunki uczestnictwa zawarte są w załączonym regulaminie.

Konkurs kampus