Zespoły

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 • •    dr Marek Ramczyk – przewodniczący 
  o    mail: marek.ramczyk@pbs.edu.pl, tel.: 52 340 82 61
  •    dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. PBŚ – prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich 
  o    mail: wbaiis.prodziekan@pbs.edu.pl, tel.: 52 340 85 11
  •    dr inż. Kinga Szopińska 
  •    dr inż. Grzegorz Bebyn
  •    dr inż. Anna Kaczmarek
  •    dr inż. arch. Małgorzata Kaus
  •    dr inż. Ryszard Okoński
  •    dr inż. Jacek Sztubecki
  •    dr Alina Lipowicz-Budzyńska
  •    dr inż. Łukasz Mrozik
  •    mgr inż. Agnieszka Brak
  •    mgr inż. Magdalena Sosnowska
  •    Miriam Szymczak – przedstawiciel studentów, architektura
  •    mgr inż. Renata Staszak – „Budownictwo” – interesariusz zewnętrzny
  •    mgr inż. Piotr Siekierkowski – „Inżynieria środowiska” – interesariusz zewnętrzny
  •    mgr inż. arch. Piotr Sobociński – „Architektura” – interesariusz zewnętrzny
  •    mgr inż. Filip Szramkowski – „Geodezja i kartografia” oraz "Geodezja i gospodarka nieruchomościami – interesariusz zewnętrzny

Wydziałowy Zespół ds. Promocji

 • •    dr inż. Paweł Piekarski – przewodnicząca 
  o    mail: pawel.piekarski@pbs.edu.pl, tel.: 52 340 85 90
  •    dr inż. Adam Bujarkiewicz
  •    dr Jolanta Cichowska
  •    dr Marcin Gorączko
  •    dr inż. Anna Kaczmarek
  •    dr inż. Magdalena Nakielska
  •    mgr inż. Agnieszka Grzybowska
  •    mgr inż. arch. Łukasz Lewandowski
  •    mgr inż. arch. Zuzanna Małkowska
  •    mgr inż. Julita Milik
  •    mgr inż. Karol Pietrzak
  •    mgr inż. Paulina Olenkowicz-Trempała
  •    mgr Zofia Rudnicka
  •    mgr inż. Damian Wiśniewski