Zespoły

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

•    dr Marek Ramczyk – przewodniczący 
  mail: marek.ramczyk@pbs.edu.pl, tel.: 52 340 82 61
•    dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. PBŚ – prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich 
  mail: wbaiis.prodziekan@pbs.edu.pl, tel.: 52 340 85 11
•    dr inż. Kinga Szopińska 
•    dr inż. Grzegorz Bebyn
•    dr inż. Anna Kaczmarek
•    dr inż. arch. Małgorzata Kaus
•    dr inż. Ryszard Okoński
•    dr inż. Jacek Sztubecki
•    dr inż. arch. Alina Lipowicz-Budzyńska
•    dr inż. Łukasz Mrozik
•    mgr inż. Agnieszka Brak
•    mgr inż. Magdalena Sosnowska
•    Miriam Szymczak – przedstawiciel studentów, architektura
•    mgr inż. Renata Staszak – „Budownictwo” – interesariusz zewnętrzny
•    mgr inż. Piotr Siekierkowski – „Inżynieria środowiska” – interesariusz zewnętrzny
•    mgr inż. arch. Piotr Sobociński – „Architektura” – interesariusz zewnętrzny
•    mgr inż. Filip Szramkowski – „Geodezja i kartografia” oraz "Geodezja i gospodarka nieruchomościami – interesariusz zewnętrzny

Wydziałowy Zespół ds. Promocji

•    dr inż. Paweł Piekarski – przewodniczący 
    mail: pawel.piekarski@pbs.edu.pl, tel.: 52 340 85 90
•    dr inż. Adam Bujarkiewicz
•    dr Marcin Gorączko
•    dr inż. Anna Kaczmarek
•    dr inż. Magdalena Nakielska
•    mgr inż. arch. Zuzanna Małkowska
•    mgr inż. Izabela Kaprzyk
•    mgr inż. Julita Milik
•    mgr inż. Magdalena Sosnowska
•   dr inż.arch. Ada Nawrocka

Wydziałowy Zespół ds. współpracy ze szkołami średnimi

  • dr inż. Łukasz Mrozik - przewodniczący
  • dr inż. Adam Grabowski
  • mge inż. Monika Dybowska-Józefiak
  • mgr inż. Agnieszka Grzybowska
  • mgr inż. Stanisław Józefowicz
  • mgr inż Łukasz Lewandowski
  • mgr inż. Paulina Olenkowicz Trempała
  • mgr inż. Marek Szymczak