Zespoły

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 • dr Marek Ramczyk – przewodniczący
 • dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. PBŚ – prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
 • dr inż. Kinga Szopińska – sekretarz
 • dr inż. Grzegorz Bebyn
 • dr inż. Anna Kaczmarek
 • dr inż. arch. Małgorzata Kaus
 • prof. dr hab. Remigiusz Grochal
 • dr inż. Jacek Sztubecki
 • prof. dr hab. inż. Janusz Bujak
 • dr inż. Mariusz Kryża
 • dr inż. Maria Olejniczak
 • dr Alina Lipowicz-Budzyńska
 • dr Piotr Tołoczko
 • dr inż. Łukasz Mrozik
 • mgr inż. Agnieszka Brak
 • Martyna Podgórska – przedstawiciel studentów, budownictwo
 • inż. Jerzy Janicki – „Budownictwo” – interesariusz zewnętrzny
 • mgr inż. Piotr Siekierkowski – „Inżynieria środowiska” – interesariusz zewnętrzny
 • mgr inż. arch. Piotr Sobociński – „Architektura” – interesariusz zewnętrzny
 • Bogusław Mierzwiak – „Architektura wnętrz” – interesariusz zewnętrzny
 • mgr inż. Robert Cieszyński – „Geodezja i kartografia” – interesariusz zewnętrzny

Wydziałowy Zespół ds. Promocji

 • dr inż. Kinga Szopińska – przewodnicząca
 • mgr inż. Agata Bukaluk – wydziałowy koordynator ds. mediów społecznościowych
 • dr inż. Jarosław Gajewski – wydziałowy koordynator ds. strony internetowej
 • dr inż. arch. Małgorzata Kaus
 • mgr inż. arch. Zuzanna Małkowska
 • mgr inż. arch. Dawid Fischer
 • mgr szt. Agnieszka Walther
 • mgr Mikołaj Lubczyński
 • mgr inż. arch. Łukasz Lewandowski
 • mgr inż. Karol Pietrzak
 • dr inż. Anna Kaczmarek
 • dr inż. Paweł Piekarski
 • dr inż. Magdalena Nakielska
 • dr inż. Adam Bujarkiewicz
 • mgr inż. Paulina Olenkowicz-Trempała
 • mgr inż. Damian Wiśniewski
 • dr Jolanta Cichowska
 • dr Marcin Gorączko
 • mgr inż. Agnieszka Grzybowska
 • mgr inż. Damian Piechulski
 • mgr inż. Izabela Kasprzyk
 • mgr inż. Magdalena Sosnowska
 • mgr inż. Julita Milik
 • lic. Emilia Tamborska
 • mgr inż. Monika Dołęgowska
 • mgr inż. Alicja Lehnarth
 • mgr Zofia Rudnicka