Władze

Dziekan
dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. PBŚ
maciej.dutkiewicz@pbs.edu.pl
tel. 52 340 85 00
Sekretariat: bud. C / pok. C 105a
ul. Prof. S.Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. PBŚ
wbaiis.prodziekan@pbs.edu.pl
tel. 52 340 85 11
Sekretariat:
bud. C / pok. C 101
ul. Prof. S.Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

Architektura Wnętrz - mgr szt. Julia Wleklińska  e-mail: Julia.Wleklinska@pbs.edu.pl 

Architektura – mgr inż. arch. Łukasz Rosiak  e-mail: Lukasz.Rosiak@pbs.edu.pl

Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Geodezja i Kartografia – dr inż. Małgorzata Sztubecka  e-mail: sztubecka@pbs.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z przemysłem
dr inż. Paula Szczepaniak
paula.szczepaniak@pbs.edu.pl
tel. 52 340 81 05

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze szkołami średnimi
dr Jolanta Cichowska
jolanta.cichowska@pbs.edu.pl
tel. 52 340 82 61

Pełnomocnik Dziekana ds. wynalazczości
dr inż. Paula Szczepaniak
paula.szczepaniak@pbs.edu.pl
tel. 52 340 81 05

Pełnomocnik Dziekana ds. systemu USOS
dr inż. Łukasz Mrozik
lukasz.mrozik@pbs.edu.pl 
tel. 52 340 84 71 

dr inż. Damian Iwanowicz
damian.iwanowicz@pbs.edu.pl
kontakt: tel. 52 340 84 47

Pełnomocnik Dziekana ds.  strony internetowej Wydziału
mgr inż. Daria Jasińska
daria.jasinska@pbs.edu.pl 
 

Pełnomocnik Dziekana ds. umiędzynarodowienia oraz Wydziałowy Koordynator Programu ERASMUS+
dr inż. Jarosław Górecki
jaroslaw.gorecki@pbs.edu.pl
tel. 52 374 99 61 

Wydziałowy Koordynator ds. kształcenia na odległość
dr inż. Paweł Piekarski
pawel.piekarski@pbs.edu.pl
tel. 52 340 85 90

Wydziałowy Koordynator w zakresie informatycznej i technicznej obsługi systemów wspierających uczenie się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
mgr inż. Damian Wiśniewski
damian.wisniewski@pbs.edu.pl
tel. 52 340 84 47

Redaktor Działowy Wydawnictw Uczelnianych

dr inż. Jarosław Górecki 
jaroslaw.gorecki@pbs.edu.pl
tel. 52 374 99 61