Władze

Dziekan
dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. PBŚ
maciej.dutkiewicz@pbs.edu.pl
tel. 52 340 85 00
Biuro Dziekana: bud. C / pok. C 105a
ul. Prof. S.Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz


Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
dr Jolanta Cichowska
wbaiis.prodziekan@pbs.edu.pl
tel. 52 340 85 11

Dyżury
środa 11.00-13.00 (Budynek C, pok. 103a)
czwartek 11.00-13.00 (Budynek C, pok. 103a)
soboty zjazdowe: 10.00-14.00 (Budynek I, pok.048)
Spotkania możliwe są również za pośrednictwem platformy Microsoft Teams po uprzednim umówieniu terminu przez e-mail.

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

Architektura
 mgr inż. arch. Łukasz Rosiak  e-mail: Lukasz.Rosiak@pbs.edu.pl

Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Geodezja i Kartografia 
dr inż. Magdalena Sosnowska  e-mail: Magdalena.Sosnowska@pbs.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z przemysłem
dr inż. Paula Szczepaniak
paula.szczepaniak@pbs.edu.pl
tel. 52 340 81 05

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze szkołami średnimi
dr inż. Łukasz Mrozik
lukasz.mrozik@pbs.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. wynalazczości
dr inż. Paula Szczepaniak
paula.szczepaniak@pbs.edu.pl
tel. 52 340 81 05

Pełnomocnicy Dziekana ds. systemu USOS
dr inż. Łukasz Mrozik
lukasz.mrozik@pbs.edu.pl 
tel. 52 340 84 71 
mgr inż. Paulina Olenkowicz-Trempała
Paulina.Olenkowicz@pbs.edu.pl
kontakt: tel. 52 340 86 18

Pełnomocnik Dziekana ds.  strony internetowej Wydziału
mgr inż. Daria Jasińska
daria.jasinska@pbs.edu.pl 

Pełnomocnik Dziekana ds. umiędzynarodowienia oraz Wydziałowy Koordynator Programu ERASMUS+
dr inż. Jarosław Górecki
jaroslaw.gorecki@pbs.edu.pl
tel. 52 374 99 61 

Wydziałowy Koordynator ds. kształcenia na odległość
dr inż. Paweł Piekarski
pawel.piekarski@pbs.edu.pl
tel. 52 340 85 90

Wydziałowy Koordynator w zakresie informatycznej i technicznej obsługi systemów wspierających uczenie się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
mgr inż. Damian Wiśniewski
damian.wisniewski@pbs.edu.pl
tel. 52 340 84 47

Redaktor Działowy Wydawnictw Uczelnianych
dr inż. Jarosław Górecki 
jaroslaw.gorecki@pbs.edu.pl
tel. 52 374 99 61

Wydziałowy Koordynator ds. programu Sylabus
mgr inż. Paweł Nowak
Pawel.Nowak@pbs.edu.pl