Strategia

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska realizuje cele strategiczne i pośrednie zgodnie z obowiązującą Strategią Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na lata 2021-2025.

Informacje na temat Strategii Politechniki Bydgoskiej  znajdą Państwo tutaj → Strategia Politechniki Bydgoskiej

Rozwój Wydziału koncentruje się wokół realizacji celów w czterech obszarach strategicznych :

Wydział podlega corocznej ewaluacji z realizacji postawionych w strategii celów strategicznych, której celem jest diagnoza skuteczności strategii oraz wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami realizacji jej założeń. W tym kontekście strategia, jako narzędzie zarządzania, pozwala diagnozować rozwój na wydziale.

Strategia WBAiIŚ znalazła odzwiercielenie o następujących dokumetach:
Strategia Dyscypliny Inżynieria lądowa i Transport na lata 2021-2025
Strategia rozwoju kierunku studiów Architektura
Strategia rozwoju kierunku studiów Budownictwo
Strategia rozwoju kierunku studiów Geodezja i kartografia
Strategia rozwoju kierunku studiów Inżynieria środowiska