Rady programowe

Rada Programowa kierunku Architektura

 • dr inż. arch. Małgorzata Kaus   - przewodnicząca
 • dr inż. arch. Robert Łucka -z-pca przewodniczącego
 • dr inż. Paula Szczepaniak           - sekretarz 
 • dr inż. arch. Aleksander Furmanek
 • dr hab.  Daria Bręczewska-Kulesza
 • Wiktor Kłosowski 
 • mgr inż. arch. Piotr Sobociński 

Rada Programowa kierunku Budownictwo

 • dr inż. Anna Kaczmarek – przewodnicząca
 • dr inż. Rafał Tews - z-pca przewodniczącego
 • dr inż. Jarosław Górecki - sekretarz
 • dr inż. Tomasz Janiak
 • dr inż. Radosław Klusek
 • Jędrzej Hoppe
 • mgr inż. Renata Staszak

Rada Programowa kierunku Geodezja i kartografia

 • dr inż. Jacek Sztubecki – przewodniczący
 • dr inż. Marcin Malinowski-z-pca przewodniczącego
 • dr inż. Adam Bujarkiewicz - sekretarz
 • dr hab.inż. Małgorzata Krajewska, prof.PBŚ
 • dr inż. Grzegorz Bebyn
 • Antoni Chabierski 
 • mgr inż. Danuta Kosieniak    

Rada Programowa kierunku Inżynieria Środowiska

 • dr inż. Ryszard Okoński - przewodniczący
 • dr Marek Ramczyk -z-pca przewodniczącego
 • dr inż. Magdalena Nakielska - sekretarz
 • dr inż. Kinga Szopińska
 • dr inż. Grażyna Totczyk
 • Jakub Sucharski
 • mgr inż. Piotr Siekierkowski