Rady programowe

Rada Programowa kierunku Architektura

 • dr inż. arch. Małgorzata Kaus – przewodnicząca
 • dr inż. Paula Szczepaniak - sekretarz
 • dr inż. arch. Aleksander Furmanek
 • dr inż. arch. Robert Łucka
 • dr hab. inż. arch. Daria Bręczewska-Kulesza
 • mgr inż. Piotr Sobociński

Rada Programowa kierunku Budownictwo

 • dr inż. Anna Kaczmarek – przewodnicząca
 • dr inż. Jarosław Górecki - sekretarz
 • dr inż. Tomasz Janiak
 • dr inż. Ryszard Okoński
 • dr inż. Rafał Tews
 • dr inż. Radosław Klusek
 • mgr inż. Renata Staszak

Rada Programowa kierunku Geodezja i kartografia

 • dr inż. Jacek Sztubecki – przewodniczący
 • dr inż. Adam Bujarkiewicz - sekretarz
 • dr inż. Grzegorz Bebyn
 • dr inż. Marcin Malinowski
 • Robert Mirus
 • mgr inż. Danuta Kosieniak

Rada Programowa kierunku Inżynieria Środowiska

 • dr inż. Rafał Pasela – przewodniczący
 • dr inż. Magdalena Nakielska - sekretarz
 • dr inż. Kinga Szopińska
 • dr inż. Mariusz Kryża
 • Michał Rybka
 • mgr inż. Piotr Siekierkowski