Rady naukowe

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport

 • dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka - przewodnicząca Rady
 • dr inż. Aleksandra Gorączko - sekretarz Rady
 • dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, profesor PBŚ
 • dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, profesor PBŚ
 • dr hab. inż. Olesia Maksymovych, profesor PBŚ
 • dr hab. inż. Maria Wesołowska, profesor PBŚ
 • dr inż. Adam Bujarkiewicz
 • dr inż. Jarosław Górecki
 • dr inż. Tomasz Janiak
 • dr inż. Anna Kaczmarek
 • dr inż. Magdalena Nakielska
 • dr  inż. Krzysztof Pawłowski, profesor PBŚ
 • dr inż. Kinga Szopińska
 • dr inż. Małgorzata Sztubecka
 • dr inż. Jacek Sztubecki
 • dr inż. Szymon Topoliński