Rady naukowe

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport

 • dr hab. inż. Dariusz Bajno, profesor PBŚ
 • dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska, profesor PBŚ
 • dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, profesor PBŚ
 • dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, profesor PBŚ
 • dr hab. inż. Olesia Maksymovych, profesor PBŚ
 • dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, profesor PBŚ
 • dr hab. inż. Maria Wesołowska, profesor PBŚ
 • dr inż. Adam Bujarkiewicz
 • dr inż. Jacek Chmielewski
 • dr inż. Aleksandra Gorączko
 • dr inż. Jarosław Górecki
 • dr inż. Tomasz Janiak
 • dr inż. Anna Kaczmarek
 • dr inż. Magdalena Lachowicz
 • dr inż. Magdalena Nakielska
 • dr inż. Krzysztof Napieraj
 • dr inż. Krzysztof Pawłowski, profesor PBŚ
 • dr Marek Ramczyk
 • dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka
 • dr inż. Kinga Szopińska
 • dr inż. Małgorzata Sztubecka
 • dr inż. Jacek Sztubecki
 • dr inż. Szymon Topoliński

Rada Dyscypliny Naukowej Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Pracownicy Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:

 • prof. dr hab. Aleksandra Simińska
 • dr hab. Anna Bochenek, profesor PBŚ
 • dr hab. Anna Frąckowicz
 • dr hab. Katarzyna Tretyn-Zećević, profesor PBŚ
 • dr Urszula Czarnowska
 • dr Barbara Linowiecka
 • dr Piotr Tołoczko
 • dr Agnieszka Mierzwa
 • dr Magdalena Rucińska
 • dr Ewa Urbańska

Pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej:

 • dr hab. Małgorzata Andrzejewska, profesor PBŚ
 • dr hab. Romuald Fajtanowski, profesor PBŚ
 • dr Piotr Grygorkiewicz
 • dr Marcin Jędrzak
 • dr Ewa Raczyńska-Mąkowska
 • dr Monika Rak
 • dr Szymon Saliński
 • dr Desy Teija Gumilar