Kolegium Wydziału

 • dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. PBŚ – Dziekan WBAiIŚ
 • dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. PBŚ – Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
 • dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej „Inżynieria Lądowa i Transport”
 • dr hab. Katarzyna Tretyn-Zečević, prof. PBŚ – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej „Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki”
 • dr inż. arch. Małgorzata Kaus – Przewodnicząca Rady Programowej kierunku Architektura
 • prof. dr hab. Remigiusz Grochal – Przewodniczący Rady Programowej kierunku Architektura wnętrz
 • dr inż. Anna Kaczmarek – Przewodnicząca Rady Programowej kierunku Budownictwo
 • dr inż. Jacek Sztubecki – Przewodniczący Rady Programowej kierunku Geodezja i kartografia
 • prof. dr hab. inż. Janusz Bujak – Przewodniczący Rady Programowej kierunku Inżynieria Środowiska
 • dr inż. Jarosław Górecki
 • dr inż. Rafał Tews
 • Małgorzata Tomaszewska – Kierownik komórki organizacyjnej, której zadaniem jest obsługa administracyjna wydziału
 • Zuzanna Olech – Przedstawiciel samorządu studenckiego