Kolegium Wydziału

•    dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. PBŚ – Dziekan WBAiIŚ
•    dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. PBŚ – Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
•    dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej „Inżynieria Lądowa i Transport”
•    dr inż. arch. Małgorzata Kaus – Przewodnicząca Rady Programowej kierunku Architektura
•    dr inż. Anna Kaczmarek – Przewodnicząca Rady Programowej kierunku Budownictwo
•    dr inż. Jacek Sztubecki – Przewodniczący Rady Programowej kierunku Geodezja i kartografia
•    dr inż. Ryszard Okoński– Przewodniczący Rady Programowej kierunku Inżynieria Środowiska
•    dr inż. Jarosław Górecki
•    dr inż. Rafał Tews
•    Małgorzata Tomaszewska – asystent Dziekana
•    Filip Rużała– Przedstawiciel samorządu studenckiego