Zasady i procedury postępowania

INFORMACJA DLA STUDENTÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH PRACĘ DYPLOMOWĄ 
Szczegółowe zasady składania przez studentów prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwizacji Prac Dyplomowych (APD) dostępne są na stronie https://apd.pbs.edu.pl.

W systemie USOSweb dostępny jest "Wniosek o wydanie dyplomu ukończenia studiów "

Wniosek należy złożyć przed egzaminem dyplomowym, a najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego.

Wniosku nie składają studenci, którzy chcą otrzymać: dyplom i suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim (zestaw standardowy).

Student nie drukuje wniosku i nie dostarcza do Centralnego Dziekanatu.