Zasady i procedury postępowania

INFORMACJA DLA STUDENTÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH PRACĘ DYPLOMOWĄ 
Szczegółowe zasady składania przez studentów prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwizacji Prac Dyplomowych (APD) dostępne są na stronie https://apd.pbs.edu.pl.

Po uzyskaniu wszystkich wpisów w systemie USOS, 7 dni przed planowaną obroną pracy dyplomowej należy złożyć:

  1. Wydrukowany dwustronnie i zbindowany egzemplarz pracy dyplomowej – wydruk z systemu APD musi posiadać numery kontrolne (krok 6)
  2. Wydrukowaną prezentację pracy, która będzie przedstawiana na obronie
  3. Oświadczenie o pracy dyplomowej 
  4. Wniosek o wydanie dyplomu ukończenia studiów dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 i w latach następnych 
  5. Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020
  6. Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów potwierdzających ukończenie studiów 
  7. Dowód opłaty za dyplom – opłatę należy dokonać na indywidualny nr konta znajdujący się w USOS (opłata wynosi 60 zł - dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020)

W przypadku prac wykonywanych zespołowo (2-osobowy zespół) każdy student składa osobny komplet dokumentów.
W celu uzyskania dokumentacji potwierdzającej ukończenie studiów (nie wcześniej niż 3 dni po obronie), należy posiadać rozliczoną obiegówkę, która znajduje się na stronie https://usosweb.pbs.edu.pl/ (indywidualne konto studenta; zakładka dla wszystkich -> moje obiegówki).