user img
dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Architektury i Urbanistyki
Stanowsko
Profesor uczelni