Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Laboratorium Badawczo-Doświadczalne WBAiIŚ
Stanowisko
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Budynek
H
Pokój
H D003 / PARTER