user img
Piotr Chmielewski
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Laboratorium Badawczo-Doświadczalne WBAiIŚ
Stanowisko
Starszy technik