user img
dr inż. Paula Szczepaniak
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
B
Pokój
B 122 / 1 PIĘTRO
Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport