Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Inżynierii Środowiska
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
Budynek I / Budynek 13.1
Pokój
I 031 / pok. 3
Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Nauki biologiczne