user img
dr inż. Mariusz Kryża
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Inżynierii Środowiska
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
I
Pokój
I 048
Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Inżynieria lądowa i transport