user img
dr hab. inż. Maria Wesołowska
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
Stanowsko
Profesor uczelni
Budynek
B
Pokój
B 123 / 1 PIĘTRO
Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport