user img
mgr inż. Marek Szymczak
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Inżynierii Środowiska
Stanowsko
Asystent
Budynek
I
Pokój
I 048
Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Inżynieria lądowa i transport