user img
dr inż. Marcin Malinowski
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
B
Pokój
B 111A / 1 PIĘTRO
Dyscypliny
Geodezja i kartografia, Inżynieria lądowa i transport