Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Inżynierii Środowiska
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
I
Pokój
I 028 / PARTER
Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Inżynieria lądowa i transport, Nauki o Ziemi i Środowisku