Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Dziekanat WBAiIŚ
Stanowisko
Specjalista Kier. Dziekanatem
Budynek
C
Pokój
C 105 / 1 PIĘTRO