user img
dr inż. Małgorzata Sztubecka
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
B
Pokój
B 114 / 1 PIĘTRO
Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Nauki o Ziemi i Środowisku