user img
dr inż. arch. Małgorzata Kaus
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Architektury i Urbanistyki
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
B
Pokój
B 005 / PARTER
Dyscypliny
Architektura i urbanistyka