user img
dr inż. Magdalena Lachowicz
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Budownictwa Zrównoważonego
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
B
Pokój
B 110 / 1 PIĘTRO
Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport