user img
dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Budowlanych
Stanowsko
Profesor uczelni
Budynek
C
Pokój
C 102 / 1 PIĘTRO
Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport