user img
prof. dr hab. inż. Maciej Kumor
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Inżynierii Drogowej, Transportu i Geotechniki
Stanowsko
Profesor
Budynek
B
Pokój
B 107 / 1 PIĘTRO
Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport