user img
dr inż. Krzysztof Pawłowski
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Budownictwa Zrównoważonego
Stanowsko
Profesor uczelni
Budynek
B
Pokój
B 118 / 1 PIĘTRO
Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport