user img
dr inż. Krzysztof Napieraj
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Inżynierii Środowiska
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
I
Pokój
I 031
Dyscypliny
Ekonomia, Inżynieria lądowa i transport