user img
inż. Krzysztof Dudek
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Laboratorium Badawczo-Doświadczalne WBAiIŚ
Stanowisko
Młodszy specjalista