Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
B
Pokój
B 112b / 1 PIĘTRO
Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka