user img
inż. Jolanta Goszczyk-Kwiecień
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Inżynierii Środowiska
Stanowisko
Technik
Budynek
I
Pokój
I 049 / PARTER