Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Inżynierii Środowiska
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
I
Pokój
I 030
Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Nauki o Ziemi i Środowisku