Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Dziekanat WBAiIŚ
Stanowisko
Specjalista ds. dydaktycznych
Budynek
C
Pokój
C 104 / 1 PIĘTRO