user img
dr hab. inż. Janusz Kwiecień
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Stanowsko
Profesor uczelni
Budynek
B
Pokój
B 111c / 1 PIĘTRO
Dyscypliny
Geodezja i kartografia, Inżynieria lądowa i transport