user img
prof. dr hab. inż. Janusz Bujak
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Inżynierii Środowiska
Stanowsko
Profesor
Budynek
I
Pokój
I 029
Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka