user img
dr hab. inż. Jan Kempa
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Inżynierii Drogowej, Transportu i Geotechniki
Stanowsko
Profesor uczelni
Budynek
F
Pokój
F 209 / II PIĘTRO
Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport