user img
dr hab. inż. Irena Gołębiowska
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Konstrukcji Budowlanych
Stanowsko
Profesor uczelni
Budynek
E
Pokój
E 306 / 3 PIĘTRO
Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport