user img
dr inż. Grzegorz Bebyn
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Inżynierii Drogowej, Transportu i Geotechniki
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
F
Pokój
F 212 / II PIĘTRO
Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport