user img
dr inż. Grażyna Totczyk
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Inżynierii Środowiska
Stanowsko
adiunkt
Budynek
I
Pokój
I 029
Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka