Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
Stanowisko
Specjalista
Budynek
B
Pokój
B 124 / 1 PIĘTRO