Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Inżynierii Drogowej, Transportu i Geotechniki
Stanowisko
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Budynek
F
Pokój
F 211 / II PIĘTRO