user img
dr hab. Daria Bręczewska-Kulesza
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Architektury i Urbanistyki
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
B
Pokój
B 007 / PARTER
Dyscypliny
Architektura i urbanistyka