user img
mgr inż. Damian Wiśniewski
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Inżynierii Drogowej, Transportu i Geotechniki
Stanowsko
Asystent
Budynek
F
Pokój
F 215 / II PIĘTRO
Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport